Yrityksen brändin luominen

 
 

Yrityksen ilme luo ensivaikutelman. Se herättää halun kuulla organisaatiostasi lisää. Yritysilmeellä on iso merkitys imagollesi, uskottavuudellesi ja kiinnostavuudellesi. Kotikutoinen ilme harvoin viestii korkeasta laadusta, huippuosaamisesta ja luotettavuudesta.

Yritysilme määrittelee brändi-identiteettisi raamit ja erottaa sinut kilpailijoista. Huolella suunniteltu, strategiaan perustuva visuaalinen identiteetti on ajaton ja pitkäikäinen. Hyvän yritysidentiteetin tunnistaa myös siitä, että sen eri elementit taipuvat helposti erilaisiin viestintämateriaaleihin sekä myynnin ja markkinoinnin tarpeisiin.

Kaipaako yrityksesi tai organisaatiosi ilmeuudistusta? Katso työnäytteitä.

Yritysilmeen luominen sisältyy mm:

  • tunnuksen ja logon suunnittelu

  • graafiset elementit

  • painettu ja sähköinen lomakkeisto

  • typografian määrittely

  • värimaailman määrittely

  • kuvamaailman määrittely

  • esityspohjien määrittely (esim. Powerpoint)

  • yrityksen verkkosivujen suunnittelu

  • graafinen ohjeistus

 
 

Pyydä tarjous yrityksen brändin luomisesta

Ilmeen elementit *